Ημερομηνία: 27-03-2013, 12:30
Τοποθεσία: ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Safety in the lab.

SEMINARS

Speaker: John Parthenios- Principal Scientist
Affiliation: FORTH/ICE-HT
Theme: Ασφάλεια στο εργαστήριο.
Safety in the lab.
Date: Wednesday- March 27th- 2013
Place: FORTH/ICE-HT auditorium
Time: 12:00 h. noon
Πληροφορίες για την τοποθεσία

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 27-03-2013, 12:30