Ημερομηνία: 08-07-2014, 12:30
Τοποθεσία: ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Organ printing

SEMINARS

Speaker: Vladimir Mironov MD- PhD
Affiliation: Leading Scientist – The Department of Biomedical Systems- The National Research University of Electronic Τechnology- Zelenograd- Moscow- Russia
Theme: Organ printing
Date: Tuesday- 8th of July 2014
Place: FORTH/ICE-HT auditorium
Time: 12:30h. noon
Πληροφορίες για την τοποθεσία

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 08-07-2014, 12:30