Ημερομηνία: 12-05-2014, 12:30
Τοποθεσία: ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Disorder in Crystal Lattices: Characterizing Natural and Synthetic Materials

SEMINARS

Speaker: Dr. Kris Poduska- Professor
Affiliation: Department of Physics and Physical Oceanography
Memorial University- Canada
Theme: Disorder in Crystal Lattices: Characterizing Natural and Synthetic Materials
Date: Monday- 12th of May 2014
Place: FORTH/ICE-HT auditorium
Time: 12:00h. noon
Πληροφορίες για την τοποθεσία

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 12-05-2014, 12:30