Ημερομηνία: 07-07-2015, 12:30
Τοποθεσία: ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Limits to the power of the brain

SEMINARS

Speaker: George Paxinos, Scientia Professor AO DSc FASSA FAA
NHMRC Senior Principal Research Fellow
Neuroscience Research Australia
Sydney, Australia
Invited by: WG_Seminars
Theme: Limits to the power of the brain.
Όρια στη λειτουργία του εγκεφάλου.
Date: Tuesday, 7th of July, 2015
Place: FORTH/ICE-HT auditorium
Time: 12:30h.
Πληροφορίες για την τοποθεσία

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 07-07-2015, 12:30