Ημερομηνία: 19-10-2015, 12:30
Τοποθεσία: ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Stochastic modelling of macroscopic phenomena: Determinism and randomness intertwined

SEMINARS

Speaker: Gerassimos A. Athanassoulis, Professor
National Technical University of Athens (N.T.U.A.)
School of Naval Archtecture and Marine Engineering
Section of Ship and Marine Hydrodynamics
Invited by: WG_Seminars
Theme: Στοχαστική προτυποποίηση μακροσκοπικών φαινομένων. Η συνύπαρξη ντετερμινισμού και τυχαιότητας.
Stochastic modelling of macroscopic phenomena: Determinism and randomness intertwined
Date: Monday, 19th of October, 2015
Place: FORTH/ICE-HT auditorium
Time: 12:30h.
Πληροφορίες για την τοποθεσία

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 19-10-2015, 12:30