Ημερομηνία: 15-06-2015, 12:30
Τοποθεσία: ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

HORIZON 2020 – Health Demographic Change and Well being

SEMINARS

Speaker: Theodore Fotsis, Professor – National representative «Horizon 2020 – Health, Demographic change and wellbeing»
FORTH/IMBB
Department of Biomedical Research (Ioannina) &
Laboratory of Biological Chemistry
Medical School, University of Ioannina, Greece
Invited by: WG_Seminars
Theme: HORIZON 2020 – Health, Demographic Change and Well being
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ
Date: Monday, 15th of June, 2015
Place: FORTH/ICE-HT auditorium
Time: 12:30h.
Πληροφορίες για την τοποθεσία

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 15-06-2015, 12:30