Ημερομηνία: 20-10-2023, 12:00
Τοποθεσία: Αίθουσα Συνεδρίων ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Green Materials for Green Energy

SEMINARS

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Mario Leclerc

Department of Chemistry, Université Laval

Quebec City, Canada

ΘΕΜΑ: Green Materials for Green Energy
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2023
ΩΡΑ: 12:00
ΤΟΠΟΣ: Αμφιθέατρο Συνεδριακού ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Abstract and short CV

Πληροφορίες για την τοποθεσία

Αίθουσα Συνεδρίων ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι, GR-26504, Πάτρα

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 20-10-2023, 12:00