Ημερομηνία: 16-03-2015, 12:30
Τοποθεσία: ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Functional Polymers for Biomedical Devices: Batteries, Point-of-Care Diagnostics and Surgical Sealants

SEMINARS

Speaker: Peter Kofinas
Keystone Professor, Fischell Department of Bioengineering,
Associate Dean, for Faculty Affairs and Graduate Programs A. James Clark School of Engineering
University of Maryland, USA
Invited by: WG_Seminars
Theme: Functional Polymers for Biomedical Devices: Batteries, Point-of-Care Diagnostics, and Surgical Sealants
Date: Monday, 16th of March, 2015
Place: FORTH/ICE-HT auditorium
Time: 12:30h.
Πληροφορίες για την τοποθεσία

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 16-03-2015, 12:30