Ημερομηνία: 20-04-2015, 12:30
Τοποθεσία: ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Structural Composites: From Analysis to manufacturing and SHM

SEMINARS

Speaker: Vasilis Kostopoulos, Professor
Department of Mechanical Engineering and Aeronautics, University of Patras
Invited by: WG_Seminars
Theme: Structural Composites: From Analysis to manufacturing and SHM
Date: Monday, 20th of April, 2015
Place: FORTH/ICE-HT auditorium
Time: 12:30h.
Πληροφορίες για την τοποθεσία

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 20-04-2015, 12:30