Ημερομηνία: 30-06-2015, 12:30
Τοποθεσία: ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

From the Human Genome Project (HGP) to Network Medicine

SEMINARS

Speaker: Nikolaos Moschonas, Professor
School of Medicine, University of Patras
Invited by: WG_Seminars
Theme: From the Human Genome Project (HGP) to Network Medicine
Date: Tuesday, 30th of June, 2015
Place: FORTH/ICE-HT auditorium
Time: 12:30h.
Πληροφορίες για την τοποθεσία

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 30-06-2015, 12:30