Ημερομηνία: 09-11-2015, 12:30
Τοποθεσία: ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

From basic knowledge to practical solution: facing environmental problems as a factor for innovation and growth.

SEMINARS
Πληροφορίες για την τοποθεσία

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 09-11-2015, 12:30