Ημερομηνία: 19-05-2016, 12:36
Τοποθεσία: ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Thermodynamic Constraints on Synthesis Stability and Persistence of Hybrid Materials

SEMINARS

Speaker: Alexandra Navrotsky, Distinguished Professor
Edward Roessler Chair in Mathematical and Physical Sciences
Interdisciplinary Professor of Ceramic, Earth, and Environmental Materials Chemistry
University of California at Davis, USA
Invited by: FORTH/ICE-HT
Theme: Thermodynamic Constraints on Synthesis, Stability, and Persistence of Hybrid Materials
Date: Thursday, May 19th, 2016
Place: FORTH/ICE-HT auditorium
Time: 12:30h.
Πληροφορίες για την τοποθεσία

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 19-05-2016, 12:36