Ημερομηνία: 27-04-2015, 12:30
Τοποθεσία: ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Current trends in the development of membrane facilities for water treatment and desalination – Research priorities

SEMINARS

Speaker: Anastasios J. Karabelas, Professor
Laboratory of Natural Resources and Renewable Energies – NRRE
Chemical Process and Energy Resources Institute – CPERI
Centre for Research and Technology-Hellas – CERTH
Invited by: WG_Seminars
Theme: Σύγχρονες τάσεις για βελτίωση των μονάδων αφαλάτωσης νερού με μεμβράνες –
Ερευνητικές προτεραιότητες”
“Current trends in the development of membrane facilities for water treatment and desalination – Research priorities
Date: Monday, 27th of April, 2015
Place: FORTH/ICE-HT auditorium
Time: 12:30h.
Πληροφορίες για την τοποθεσία

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 27-04-2015, 12:30