Ημερομηνία: 26-06-2017, 16:00
Τοποθεσία: Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Ανάπτυξη νανοδομών ημιαγωγών οξειδίων του μετάλλου και χρήση αυτών σε διεργασίες φωτοχημικής μετατροπής της ηλιακής ενέργειας

SEMINARS

Speaker: Ioannis Papadas , PhD Researcher
Department of Mechanical Engineering and Material Science and Engineering
Cyprus University of Technology
Invited by: FORTH/ICE-HT
Theme: Ανάπτυξη νανοδομών ημιαγωγών οξειδίων του μετάλλου και χρήση αυτών σε διεργασίες φωτοχημικής μετατροπής της ηλιακής ενέργειας
Date: Monday, June 26th, 2017
Place: FORTH/ICE-HT Auditorium, via teleconference
Time: 16:00h.

Πληροφορίες για την τοποθεσία

Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Stadiou Str., Platani, GR-26504 Patras, Hellas

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 26-06-2017, 16:00