Ημερομηνία: 25-09-2018, 16:00
Τοποθεσία: Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Αλληλεπιδράσεις κυττάρων-περιβάλλοντος: από θεμελιώδη κατανόηση προς τεχνολογικές εφαρμογές

SEMINARS

Speaker: Dimitris Missirlis
Max-Planck-Institute, Germany
Invited by: FORTH/ICE-HT
Theme: Αλληλεπιδράσεις κυττάρων-περιβάλλοντος: από θεμελιώδη κατανόηση προς τεχνολογικές εφαρμογές
Date: Tuesday, 25 September 2018
Place: FORTH/ICE-HT Auditorium
Time: 16:00 h.

Πληροφορίες για την τοποθεσία

Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Stadiou Str., Platani, GR-26504 Patras, Hellas

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 25-09-2018, 16:00