Ημερομηνία: 08-12-2017, 17:00
Τοποθεσία: Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Advanced methods for soil and water remediation

SEMINARS

Speaker: Christos Aggelopoulos, Post-doctoral Research Associate, FORTH/ICE-HT, Greece
Invited by: FORTH/ICE-HT
Theme: Advanced methods for soil and water remediation
Date: Friday, December 8th, 2017
Place: FORTH/ICE-HT Auditorium
Time: 17:00 h.

Πληροφορίες για την τοποθεσία

Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Stadiou Str., Platani, GR-26504 Patras, Hellas

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 08-12-2017, 17:00
Ερευνητικά Πεδία: