Ημερομηνία: 24-04-2024, 16:00
Τοποθεσία: Αίθουσα Συνεδρίων ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

A Zeolite for the Environment

SEMINARS

Ομιλητής: Eric A. Walker

American Lightweight Materials Manufacturing Innovation Institute (LIFT)

State University of New York at Buffalo, USA

Θέμα: A Zeolite for the Environment
Περίληψη: This seminar is on the applications of a small-pore zeolite to catalysis and separations.  The goal of the presented computational research is to elucidate molecular mechanisms.  First, the mechanism of the oxidation of methane using Pd/SSZ-13 zeolite is shown.  The active site is identified, the reaction network is computed, and the rate-controlling step is determined via microkinetic modeling.  The second part of the seminar is on the adsorption and separation of gas streams using Ag/SSZ-13.  In addition to first-principles modeling, a Bayesian inference provides the best combined chemical insight into the adsorption mechanism using both the model and experiments.  Overall, computational research is shown to be practically effective for advancing this zeolite in environmental applications.
Σύντομο βιογραφικό: See attached file.
Ημερομηνία: Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024
Ώρα: 16:00
Τόπος: Αμφιθέατρο Συνεδριακού ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
Γλώσσα ομιλίας: Αγγλικά
Πληροφορίες για την τοποθεσία

Αίθουσα Συνεδρίων ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι, GR-26504, Πάτρα

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 24-04-2024, 16:00