Ημερομηνία: 23-11-2015, 12:30
Τοποθεσία: ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

70 years of solid state electronics – From the transistor to the Internet of Things (ΙοΤ)

SEMINARS

Speaker: Alexios Birbas, Professor
Sector of Electronics and Computers
Department of Electrical and Computer Engineering
University of Patra
Invited by: WG_Seminars
Theme: 70 years of solid state electronics – From the transistor to the Internet of Things (ΙοΤ)
Date: Monday, 23rd of November, 2015
Place: FORTH/ICE-HT auditorium
Time: 12:30h.
Πληροφορίες για την τοποθεσία

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 23-11-2015, 12:30