Ημερομηνία: 07-12-2012, 00:00
Τοποθεσία: Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

2nd Distinguished Lecture “Alkiviades Ch. Payatakes”

Distinguished Lecture "Alkiviades Ch. Payatakes", SEMINARS
Πληροφορίες για την τοποθεσία

Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Stadiou Str., Platani, GR-26504 Patras, Hellas

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 07-12-2012, 00:00