Ημερομηνία: 19-12-2011, 12:45
Τοποθεσία: Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

1st Distinguished Lecture “Alkiviades Ch. Payatakes”

Distinguished Lecture "Alkiviades Ch. Payatakes", SEMINARS

Nanostructured particles for controlled inhalation therapy
Prof. Leon Gradon, Warsaw University of Technology, Poland

Πληροφορίες για την τοποθεσία

Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Stadiou Str., Platani, GR-26504 Patras, Hellas

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 19-12-2011, 12:45