Ημερομηνία: 09-11-2023, 16:00
Τοποθεσία: Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Ανάπτυξη αντιβακτηριακών πολυυδροξυαλκανοϊκών για χρήση τους σε βιοϊατρικές εφαρμογές

SEMINARS

Date: Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2023
Time: 16:00
Speaker: Αλεξάνδρα Παξινού

Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Theme: Ανάπτυξη αντιβακτηριακών πολυυδροξυαλκανοϊκών για χρήση τους σε βιοϊατρικές εφαρμογές
Abstract: Τα πολυυδροξυαλκανοϊκά (PHAs) είναι υποσχόμενα βιοπολυμερή για την χρήση τους σε πληθώρα βιοϊατρικών εφαρμογών, (εμφυτεύματα, συσκευές χορήγησης φαρμάκων, επίδεσμοι τραυμάτων, τεχνητοί σύνδεσμοι και τένοντες, οστικά μοσχεύματα, νευρικοί αγωγοί κ.α) λόγω της βιοσυμβατότητας, της βιοαποδομησιμότητας και των ευέλικτων ιδιοτήτων τους.

Σε βιοπολυμερή που αναπτύχθηκαν στο εργαστήριο (Applied Biotechnology at Westminster University, UK) μέσω βακτηριακής ζύμωσης προστέθηκαν αντιβακτηριακοί παράγοντες με σκοπό την ανάπτυξη αντιβακτηριακών νευρικών αγωγών. Δημιουργήθηκαν μια σειρά από σύνθετα υλικά ανεπτυγμένα απο PHAs με προσθήκη οργανικών και ανόργανων πρόσθετων και μελετήθηκαν οι φυσικοχημικές τους ιδιότητες. Τα τελικά υλικά αξιολογήθηκαν για την αντιβακτηριδιακή τους δράση και την κυτταρική τους συμβατότητα.

Παρομοίως, με ένα πιο βιώσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα αναπτύχθηκαν από την διεργασία βακτηριακής ζύμωσης βιοπολυμερή τα οποία τροποποιήθηκαν με αντιβακτηριακά νανοσωματιδίων χρυσού που παρήχθησαν από τα παραπροιόντα της βακτηριακής ζύμωσης.

Το ανεπτυγμένο σύνθετο AuNPs/PHA παρουσίασε αντιβακτηριδιακή και αντιική δράση κατά του Staphylococcus aureus 6538P καθώς και 75% μείωση της μολυσματικότητας του ιού έναντι του ψευδοτύπου SARS-CoV-2.

Place: Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
Link: https://iceht-forth.webex.com/meet/Seminar
Πληροφορίες για την τοποθεσία

Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Stadiou Str., Platani, GR-26504 Patras, Hellas

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 09-11-2023, 16:00