Νέα

Κατηγορία: Νέα Έργα

Sustainable Access to Atmospheric Research Facilities (ATMO-ACCESS)

Sustainable Access to Atmospheric Research Facilities (ATMO-ACCESS)


Το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής του Ιδρύματος Έρευνας & Τεχνολογίας (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ), που εδρεύει στην Πάτρα, είναι εταίρος στο πρόσφατα χρηματοδοτημένο έργο H2020 ATMO-ACCESS (101008004), με συνολικό προϋπολογισμό 15 εκατ. ευρώ. Το έργο θα προωθήσει και θα υποστηρίξει την πρόσβαση στην ατμοσφαιρική ερευνητική υποδομή του Κέντρου για τη Μελέτη της Ποιότητας του Αέρα και της Κλιματικής Αλλαγής (C-STACC) στο ΙΕΧΜΗ, συμπεριλαμβανομένου του θαλάμου προσομοίωσης της ατμόσφαιρας και του κινητού εργαστηρίου μέτρησης της ποιότητας του αέρα.

Στο ATMO-ACCESS συνεργάζονται 38 επιστημονικά ιδρύματα από 19 ευρωπαϊκές χώρες. Σε αυτό το έργο, ολόκληρη η επιστημονική κοινότητα καθώς και φορείς του ιδιωτικού τομέα θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν πρόσβαση στις κύριες ευρωπαϊκές πλατφόρμες έρευνας, να συμμετάσχουν σε επιστημονικά πειράματα, να εκπαιδευτούν σε νέες τεχνικές μέτρησης, να δοκιμάσουν νέους αισθητήρες ή να αναπτύξουν νέες εφαρμογές με βάση δεδομένα από τις ερευνητικές υποδομές.

Κύριος ερευνητής για το ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ είναι ο Καθ. Σ. Πανδής. Στο έργο συμμετέχει και η ομάδα του Καθ. Α. Νένε.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Ερευνητικά Πεδία: