Νέα

Κατηγορία: Νέα Έργα

Development and scaled Implementation of sAfe by design tools and Guidelines for multicOmponent aNd hArn nanomateriaLs (DIAGONAL)

Development and scaled Implementation of sAfe by design tools and Guidelines for multicOmponent aNd hArn nanomateriaLs (DIAGONAL)


Το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής του Ιδρύματος Έρευνας & Τεχνολογίας (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ), που εδρεύει στην Πάτρα, είναι εταίρος στο πρόσφατα χρηματοδοτημένο έργο H2020 Diagonal (953152), συνολικού προϋπολογισμού 6 εκατ. ευρώ, που στοχεύει να φέρει τη γνώση και τα εργαλεία Safe by Design (SbD) σε ένα στάδιο ανάπτυξης, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί στις βιομηχανίες που σχετίζονται με τα νανοϋλικά πολλαπλών συστατικών (MCNMs) και τα νανοσωματίδια υψηλής αναλογίας (HARNs).

Το Diagonal συγκεντρώνει 22 εταίρους από 12 ευρωπαϊκές χώρες και τις ΗΠΑ: 10 Πανεπιστήμια και Ερευνητικούς Οργανισμούς (Universidad de Burgos-συντονιστής, Πανεπιστήμιο Wageningen, DTI, CNRS, ITENE, FORTH/ICE-HT, ISQ, LIST, IZES και το International institution BNN), 2 μεγάλες επιχειρήσεις (OCSiAl και Rina) και 10 ΜΜΕ (Monolithos, Creative Nano, Graphene XT, 4n, Iris, QSARlab, Novam, Vireo Advisors, Neovili και Brimatech)

Κύριος ερευνητής για το ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ είναι ο Δρ. Γ. Βογιατζής. Οι ομάδες των Δρ. Β. Δρακόπουλου, Δρ. Μ. Κλάπα, Καθ. Ν. Καραμάνου και Αναπλ. Καθ. Κ. Ανδρικόπουλου συμμετέχουν στο έργο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο πατήστε εδώ.