Μπουρόπουλος Νικόλαος

Μπουρόπουλος Νικόλαος profile photo

Μπουρόπουλος Νικόλαος

Καθηγητής

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών

Πανεπιστήμιο Πατρών

Ερευνητικά Πεδία

Τηλ: +30 2610- 997164 

Email:

Αναζήτηση

Ερευνητικού Έργου, Επιστημόνων κ.α.

Αναζήτηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1992: B.Sc. in Chemistry. Dept. of Chemistry, University of Patras, Greece.
1997: PhD in Chemical Engineering. Department of Chemical Engineering, University of Patras, Greece

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Physicochemical properties of biocompatible materials
Biological calcification
Characterization of biogenic materials and biomaterials by spectroscopic techniques
Crystal growth and dissolution of sparingly soluble salts
Melt crystallization of organic compounds
Synthesis and characterization of ZnO nanostructures

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

2014-: Associate Professor. Department of Materials Science, University of Patras, Greece
2007-2014: Assistant Professor. Department of Materials Science, University of Patras, Greece
2002-2007: Lecturer. Department of Materials Science, University of Patras, Greece
2002: Lecturer.(Fixed term). Department of Materials Science, University of Patras, Greece
2001-2002: Lecturer (Fixed term) Department of Pharmacy, University of Patras, Greece
2000-2001: Research Associate. Center for Craniofacial Molecular. Biology, School of Dentistry, University of Southern California, Los Angeles
1999-2000: Postdoctoral student: Weizmann Institute of Science. Department of Structural Biology Israel

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ / ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

‘New Investigator Award’, 7th International Conference on the Chemistry and Biology of Mineralized Tissues, November 4-9, 2001 Jacksonville, USA
Editorial Board Member: Sensor Letters

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Principal Investigator in two projects funded by Greek Ministry of Education (Pythagoras II) and University of Patras (Karatheodori).

As partner or group leader in three “Thales” programs: «Synthesis and characterization of new nanostructured geopolymers and calcium phosphate based biocements and implants», «Development of multi functional magnetic nanoparticles for targeted delivery of anticancer drugs» and «Feasibility studies on novel nanostructures of ZnO and their applications in nanophotonics and energy conversion: Experimental and theoretical approach».

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

80 in refereed journal papers.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

105 Poster Presentations in international conferences. 5 Invited oral presentations.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

1993- Association of Greek Chemists
2004- Hellenic Society of Biomaterials
2005- Hellenic Research Club for Connective Tissue and Matrix Biology

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

2002-: Teaching in the Department of Materials Science University of Patras, undergraduate and postgraduate courses on Biomaterials, Instrumental Analysis and General Chemistry

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

  • I. Kontopoulou, A. Angelopoulou, N. Bouropoulos «ZnO spherical porous nanostructures obtained by thermal decomposition of zinc palmitate» Materials Letters 165 (2016)87-90
  • M. Alexopoulou, E. Mystiridou, D. Mouzakis, S. Zaoutsos, DG Fatouros, Ν. Bouropoulos “Preparation, characterization and in vitro assessment of ibuprofen loaded calcium phosphate/gypsum bone cements ” Crystal Research and Technology 51 (2016) 41-48
  • L. Costantini, N. Bouropoulos, D. Fatouros, I. Kontopoulou, M. Roldo, “Synthesis of carbon nanotubes loaded hydroxyapatite: Potential for controlled drug release from bone implants” Journal of Advanced Ceramics 5 (2016) 232-243
  • A. Bimis, D. Karalekas, N. Bouropoulos, D. Mouzakis, S. Zaoutsos, “Monitoring of hardening and hygroscopic induced strains in a calcium phosphate bone cement using FBG sensor” Journal of the mechanical behavior of biomedical materials 60 (2016) 195-202
  • A. Bakandritsos, R. Zboril, N. Bouropoulos, P. Kallinteri, M. Favretto, T. Parker, A. Mullertz, D. Fatouros “One step preparation of stable magnetically guided lipid based nanoemulsions using self-emulsifying technology” Nanotechnology 21(2010)55104
  • O. Andriotis, O. Katsamenis, D. Mouzakis, N. Bouropoulos, “Preparation and characterization of bioceramics produced from calcium phosphate cements” Crystal Research and Technology 3(2010)239
  • A. Nochos, D. Douroumis, N. Bouropoulos, “In vitro release of bovine serum albumin from alginate/HPMC hydrogel beads” Carbohydrate polymers 74 (3), 451-457
  • G. Pasparakis, N. Bouropoulos, “Swelling studies and in vitro release of verapamil from calcium alginate and calcium alginate-chitosan beads” International Journal of Pharmaceutics 323(2006)34-42
  • N. Bouropoulos, J. Moradian-Oldak “Induction of apatite by the cooperative effect of amelogenin and the 32KDa enamelin” Journal of Dental Research 83(2004)278-282
  • N. Bouropoulos, S. Weiner, L. Addadi, “Calcium oxalate crystals in tomato and tobacco plants: morphology and in vitro interactions of crystal-associated macromolecules” Chemistry-a European Journal 7 (2001), 1881-1888