Ημερομηνία: 15-06-1998, 11:00
Τοποθεσία: Crete - Greece

XII International Conference on Computational Methods in Water Resources

CONFERENCES

Πληροφορίες για την τοποθεσία

Crete - Greece

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 15-06-1998, 11:00