Ημερομηνία: 17-09-1999, 11:00
Τοποθεσία: Patras - Greece

The International George Papatheodorou Symposium

CONFERENCES

Πληροφορίες για την τοποθεσία

Patras - Greece

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 17-09-1999, 11:00