Ημερομηνία: 11-05-2015, 12:30
Τοποθεσία: ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

The role of electrocatalysis on the successful implementation of sustainable energy technologies

SEMINARS

Speaker: Stylianos Neophytides, Research Director
FORTH/ICE-HT
Invited by: WG_Seminars
Theme: The role of electrocatalysis on the successful implementation of sustainable energy technologies
Date: Monday, 11th of May, 2015
Place: FORTH/ICE-HT auditorium
Time: 12:30h.
Πληροφορίες για την τοποθεσία

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 11-05-2015, 12:30