Ημερομηνία: 02-03-2015, 12:30
Τοποθεσία: ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

The physical properties of luminous infrared galaxies: unveiling the dust

SEMINARS

Speaker: Vassilis Charmandaris, Professor of Observational Astrophysics
Director of Institute for Astronomy, Astrophysics, Space Applications and Remote Sensing (IAASARS)
Department of Physics, University of Crete, Greece
Invited by: WG_Seminars
Theme: The physical properties of luminous infrared galaxies: unveiling the dust
Date: Monday, 2nd of March, 2015
Place: FORTH/ICE-HT auditorium
Time: 12:30h.
Πληροφορίες για την τοποθεσία

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 02-03-2015, 12:30