Ημερομηνία: 02-02-2015, 00:30
Τοποθεσία: ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Synthesis and Characterization of Calcium Phosphate Bone Cements

SEMINARS

Speaker: Nikolaos Bouropoulos, Associate Professor
Department of Materials Science
University of Patras, Greece
Invited by: WG_Seminars
Theme: Synthesis and Characterization of Calcium Phosphate Bone Cements
Date: Monday, 2nd of February, 2015
Place: FORTH/ICE-HT auditorium
Time: 12:30h.
Πληροφορίες για την τοποθεσία

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 02-02-2015, 00:30