Ημερομηνία: 12-01-2015, 12:30
Τοποθεσία: ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Development of breathable polymeric materials and waste water purification membranes by incorporation of carbon nanotubes

SEMINARS

Speaker: George Voyiatzis, Research Director
FORTH/ICE-HT, Greece
Invited by: WG_Seminars
Theme: Development of breathable polymeric materials and waste water purification membranes by incorporation of carbon nanotubes
Date: Monday, 12th of January, 2015
Place: FORTH/ICE-HT auditorium
Time: 12:30h.
Πληροφορίες για την τοποθεσία

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 12-01-2015, 12:30