Ημερομηνία: 11-04-2019, 12:30
Τοποθεσία: Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Principles and challenges of carbon dioxide methanation

SEMINARS

Speaker: dr hab. Wojciech Gac, prof. UMCS
Department of Chemical Technology
Faculty of Chemistry
Maria Curie-Sklodowska University
Lublin, POLAND
Invited by: Dr. Theofilos Ioannides
Theme: Principles and challenges of carbon dioxide methanation
Date: Thursday, 11 April 2019
Place: FORTH/ICE-HT Auditorium
Time: 12:30 h.

Πληροφορίες για την τοποθεσία

Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Stadiou Str., Platani, GR-26504 Patras, Hellas

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 11-04-2019, 12:30