Ημερομηνία: 22-09-2014, 12:30
Τοποθεσία: ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Research Funding opportunities and relative actions in Europe. The HORIZON 2020 programme

SEMINARS

Speaker: Dr. Sissy Kolyva
Dr. Head of International Scientific Cooperation Department at Hellenic Pasteur Institute- Member of the Programme Committee Societal Challenge 1: Health- Demographic Change and Wellbeing
Invited by: WG_Research Grants
Theme: Research Funding opportunities and relative actions in Europe. The HORIZON 2020 programme
Date: Monday- 22nd of September- 2014
Place: FORTH/ICE-HT Auditorium
Time: 12:30h.
Πληροφορίες για την τοποθεσία

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 22-09-2014, 12:30