Ημερομηνία: 24-11-2014, 12:30
Τοποθεσία: ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Coupling macro- and micro- scale reactive transport in deposition process simulation

SEMINARS

Speaker: Andreas Boudouvis- Professor & Dean
School of Chemical Engineering- National Technical University of Athens
Invited by: WG_Seminars
Theme: Coupling macro- and micro- scale reactive transport in deposition process simulation
Date: Monday- 24th of November- 2014
Place: FORTH/ICE-HT auditorium
Time: 12:30h.
Πληροφορίες για την τοποθεσία

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 24-11-2014, 12:30