Ημερομηνία: 26-01-2015, 12:30
Τοποθεσία: ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Metabolic cooperation in microbial communities

SEMINARS

Speaker: Kiran Raosaheb Patil, Group Leader
Structural and Computational Biology Unit
European Molecular Biology Laboratory, Heidelber
Invited by: WG_Seminars
Theme: Metabolic cooperation in microbial communities
Date: Monday, 26th of Monday, 2015
Place: FORTH/ICE-HT auditorium
Time: 16:30h.
Πληροφορίες για την τοποθεσία

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 26-01-2015, 12:30