Ημερομηνία: 28-06-2017, 16:30
Τοποθεσία: Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Investigation of Flow and Physicochemical Processes in Porous Materials

SEMINARS

Speaker: Varvara Sygouni, Post-Doctoral Researcher
Department of Chemical Engineering
University of Patras
Invited by: FORTH/ICE-HT
Theme: Investigation of Flow and Physicochemical Processes in Porous Materials
Date: Wednesday, June 28th, 2017
Place: FORTH/ICE-HT Auditorium
Time: 16:30h.

Πληροφορίες για την τοποθεσία

Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Stadiou Str., Platani, GR-26504 Patras, Hellas

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 28-06-2017, 16:30