Ημερομηνία: 09-04-2014, 11:00
Τοποθεσία: Athens Megaron Conference Hall -Athens - Greece

Industrial Technologies 2014 – Smart Growth through Research and Innovation

CONFERENCES

Πληροφορίες για την τοποθεσία

Athens Megaron Conference Hall -Athens - Greece