Ημερομηνία: 04-12-2014, 11:00
Τοποθεσία: Conference & Cultural Centre - Univ. of Patras -Patras - Greece

10th Hellenic Polymer Society Conference – (10th HPSC)

CONFERENCES

Πληροφορίες για την τοποθεσία

Conference & Cultural Centre - Univ. of Patras -Patras - Greece

Διοργανωτής

University of Patras - FORTH / ICE-HT - Hellenic Polymer Society

Έναρξη: 04-12-2014, 11:00