Ημερομηνία: 14-11-2016, 12:36
Τοποθεσία: ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Controlled growth and modification of ordered nanowire arrays as a platform for energy conversion photocatalysis and gas sensors.

SEMINARS
Πληροφορίες για την τοποθεσία

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 14-11-2016, 12:36