Ημερομηνία: 13-06-2016, 12:36
Τοποθεσία: ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Internet of things architecture challenges and applications

SEMINARS

Speaker: Stefanos Papadakis, R&D Scientist
Ilias Tragos, Collaborating Researcher
The Telecommunications and Networks Laboratory
Institute of Computer Science (ICS)FORTH
Invited by: FORTH/ICE-HT
Theme: Internet of things, architecture, challenges and applications
Date: Monday, June 13th, 2016
Place: FORTH/ICE-HT auditorium
Time: 12:30h.
Πληροφορίες για την τοποθεσία

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 13-06-2016, 12:36