Ημερομηνία: 27-07-2016, 12:36
Τοποθεσία: ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Biological apatites and apatite-based biomaterials: the physico-chemical point of view

SEMINARS

Speaker: Christele Combes, Professor
Materials Department
INP Toulouse, France
Invited by: Prof. P. Koutsoukos
Theme: Biological apatites and apatite-based biomaterials: the physico-chemical point of view
Date: Wednesday, July 27th, 2016
Place: FORTH/ICE-HT auditorium
Time: 12:30h.
Πληροφορίες για την τοποθεσία

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 27-07-2016, 12:36