Ημερομηνία: 26-05-2011, 11:00
Τοποθεσία: Conference Centre "Nikolaos Germanos" - HELEXPO - Thessaloniki - Greece

8th Panhellenic Scientific Conference in Chemical Engineering

CONFERENCES

Πληροφορίες για την τοποθεσία

Conference Centre "Nikolaos Germanos" - HELEXPO - Thessaloniki - Greece