Ημερομηνία: 03-06-2009, 11:00
Τοποθεσία: Conference & Cultural Centre - Univ. of Patras -Patras - Greece

7th Panhellenic Scientific Conference in Chemical Engineering

CONFERENCES

Πληροφορίες για την τοποθεσία

Conference & Cultural Centre - Univ. of Patras -Patras - Greece