Ημερομηνία: 10-06-2007, 11:00
Τοποθεσία: Κέρκυρα

4th International Conference on Advanced Vibrational Spectroscopy – ICAVS 4

CONFERENCES

Πληροφορίες για την τοποθεσία

Κέρκυρα

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 10-06-2007, 11:00