Ημερομηνία: 07-10-2011, 11:00
Τοποθεσία: Conference & Cultural Centre - Univ. of Patras -Patras - Greece

6th Conference of the Hellenic Society for Computational Biology & Bioinformatics – HSCBB11

CONFERENCES

Πληροφορίες για την τοποθεσία

Conference & Cultural Centre - Univ. of Patras -Patras - Greece

Διοργανωτής

Hellenic Society for Computational Biology & Bioinformatics (HSCBB) - University of Patras - FORTH / ICE-HT

Έναρξη: 07-10-2011, 11:00