Ημερομηνία: 22-10-2009, 11:00
Τοποθεσία: Conference & Cultural Centre - Univ. of Patras -Patras - Greece

4th Panhellenic Symposium on Porous Materials

CONFERENCES

Πληροφορίες για την τοποθεσία

Conference & Cultural Centre - Univ. of Patras -Patras - Greece

Διοργανωτής

FORTH / ICE-HT - University of Patras

Έναρξη: 22-10-2009, 11:00