Ημερομηνία: 04-10-2017, 11:00
Τοποθεσία: ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

3rd Workshop of Graduates & Post-Docs in Chemical Engineering Sciences [CES-WGP3]

CONFERENCES

Πληροφορίες για την τοποθεσία

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Διοργανωτής

Dept. of Chemical Engineering (University of Patras) - FORTH / ICE-HT

Έναρξη: 04-10-2017, 11:00