Ημερομηνία: 08-06-2003, 11:00
Τοποθεσία: Crete - Grece

15th European Symposium in Polymer Spectroscopy – ESOPS 15

CONFERENCES

Πληροφορίες για την τοποθεσία

Crete - Grece

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 08-06-2003, 11:00