Ημερομηνία: 10-06-2001, 11:00
Τοποθεσία: Patras - Greece

3rd International Meeting of the Hellenic Society of Rheology

CONFERENCES

Πληροφορίες για την τοποθεσία

Patras - Greece

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 10-06-2001, 11:00