Ημερομηνία: 07-02-2024, 16:00
Τοποθεσία: Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Η τρισδιάστατη εκτύπωση και οι εφαρμογές της. Το παράδειγμα του Ελληνικού Κέντρου Προσθετικής Κατασκευής.

SEMINARS

Ομιλητής:

Speaker:

Βασίλης Δρακόπουλος

ΕΛΕ Α΄ ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ   &   Επιστημονικός υπεύθυνος ΕΚΕΠΕΚ ΑΕ

 
Θέμα:

Theme:

Η τρισδιάστατη εκτύπωση και οι εφαρμογές της. Το παράδειγμα του Ελληνικού Κέντρου Προσθετικής Κατασκευής.

3D printing and its applications. The Hellenic Additive Manufacturing Center case.

Περίληψη:

Abstract:

Η εκτύπωση σε τρεις διαστάσεις αποτελεί τα τελευταία 40 χρόνια ένα νέο τρόπο κατασκευής αντικειμένων. Πρακτικά συμπληρώνει τους άλλους δύο, αυτόν της μορφοποίησης και αυτό της αφαιρετικής αλλά με το συγκριτικό πλεονέκτημα ότι μπορείς να κατασκευάσεις ότι φαντάζεσαι. Η ελευθερία του σχεδίου, η εκτύπωση σε στρώσεις από μηδενική βάση, σου παρέχουν εφόδια που δεν υπήρχαν μέχρι σήμερα. Παρά τις όποιες τεχνικές δυσκολίες υπάρχουν η προσθετική κατασκευή δείχνει ότι είναι η τεχνολογία του μέλλοντος. Στο συγκεκριμένο σεμινάριο θα παρουσιαστούν οι αρχές της προσθετικής κατασκευής, ο παγκόσμιος χάρτης (αγορά) καθώς και τι περιμένουμε στο μέλλον. Θα δοθούν παραδείγματα από διάφορους κλάδους εφαρμογής της αλλά και το πως πρέπει να σκεφτόμαστε όταν τη χρησιμοποιούμε. Στο δεύτερο μέρος της ομιλίας θα παρουσιαστεί το Κέντρο Ικανοτήτων «Ελληνικό Κέντρο Προσθετικής Κατασκευής Α.Ε.» στο οποίο συμμετέχει στο μετοχικό του σχήμα το ΙΤΕ με δύο Ινστιτούτα του; το ΙΕΧΜΗ και το ΙΗΛΔ. Θα παρουσιαστεί η αρχική ιδέα το πως αναπτύχθηκε αλλά και οι λύσεις που δίνει σήμερα στον συγκεκριμένο κλάδο.
Σύντομο βιογραφικό:

Short CV:

Dr Dracopoulos Vassileios is a Senior Scientist and member of the Scientific Council of FORH/ICE-HT. He is Vice Chair and acting CEO of the Hellenic Center of Additive Manufacturing SA. He is the head of the XRD & Microscopy Lab. His scientific expertise is focused on Materials Characterization (HR-SEM/EDX/EBSD, XRD, HT-XRD, AFM; Development of novel microscopy techniques (Environmental SEM), novel graphene production & characterization; Structural & thermodynamic characterization (Raman/FTIR/DSC) of ionic liquids & molten salts; Synthesis of ionic liquids & high purity inorganic substances, CO2 capture using ionic liquids; Novel additive manufacturing processes for direct composite materials printing. He is a co-author in 110 refereed articles and 4 patents (1PCT). He has participated/coordinated ~ 41 EU, State & several industrial RTD projects. He was the national representative in COST action “EXIL: exchange in ionic liquids”. He is a member of two national infrastructures (Innovation-EL (responsible for ICEHT) and Inspired).
Γλώσσα ομιλίας: Ελληνικά  

 

Πληροφορίες για την τοποθεσία

Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Stadiou Str., Platani, GR-26504 Patras, Hellas

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 07-02-2024, 16:00