Ημερομηνία: 09-11-2023, 17:15
Τοποθεσία: Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Η αρχιτεκτονική των γονιδίων ως ρυθμιστής έκφρασης και οι δυνατότητες εξωγενούς παρέμβασης

SEMINARS

Date: Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2023
Time: 17:15
Speaker: Αριστείδης Τελώνης

Department of Biochemistry & Molecular Biology

University of Miami

Miami, FL USA

Theme: Η αρχιτεκτονική των γονιδίων ως ρυθμιστής έκφρασης και οι δυνατότητες εξωγενούς παρέμβασης
Abstract: Το κεντρικό δόγμα της βιολογίας θέτει το DNA και το γονίδιο ως την έναρξη της ροής πληροφορίας. Η πολυπλοκότητας όμως των βιολογικών συστημάτων δεν μπορεί να εξηγηθεί από την αλληλουχία του DNA  ή τον αριθμό των γονιδίων. Αντίθετα, η αρχιτεκτονική του κάθε γονιδίου (πχ μήκος, αριθμός εξωνίων, αριθμός ρετροτρανσποζoνίων) μας δίνει πληροφορία για το ποιο στάδιο διαφοροποίησης το κάθε γονίδιο είναι δομημένο να εκφραστεί. Η επιλογή έκφρασης γονιδίων, μάλιστα, φαίνεται να πραγματοποιείται με βάση συγκεκριμένες αλλαγές στο προφίλ μη κωδικών RNA και κατ’ επέκταση του μεταβολισμού. Αυτή η γραμμή έρευνας, μας επιτρέπει να παρέμβουμε εξωγενώς σε διαδικασίες φυσιολογίας και ομοιόστασης στοχευμένα και ανάλογα με το εκάστοτε βιοιατρικό ζητούμενο (εξατομικευμένη ιατρική).
Place: Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
Link: https://iceht-forth.webex.com/meet/Seminar
Πληροφορίες για την τοποθεσία

Αίθουσα Σεμιναρίων ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Stadiou Str., Platani, GR-26504 Patras, Hellas

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 09-11-2023, 17:15